Zorgtoeslag 2018

De steeds hoger wordende premies voor de zorgverzekering zijn de afgelopen jaren steeds vaker in het nieuws. Elk jaar stijgt de zorgpremie opnieuw, en wordt de vergoeding vanuit de basisverzekering steeds lager. Om de kosten van deze, voor iedereen verplichte!, verzekering voor iedereen betaalbaar te houden is er de Zorgtoeslag 2018.

De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald aan de hand van het inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer Zorgtoeslag u mogelijk kunt krijgen. De maximale hoogte wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van de gemiddelde premiestijging. Hoe hoger de kosten van de zorgverzekering worden, hoe hoger de maximale zorgtoeslag wordt. In 2016 kon u als alleenstaande maximaal 996 euro per jaar terug krijgen, waar in 2017 dit bedrag al is opgelopen tot 1.056 euro per jaar. Hoe hoog de bedragen voor 2018 komen te liggen is op dit moment nog niet bekend. Het ziet er naar uit dat de premies wederom stijgen, waardoor ook de Zorgtoeslag hoger uit zal vallen dan dit jaar.

Wanneer komt u in aanmerking voor Zorgtoeslag in 2018?

In veel gevallen kunt ook u in 2018 in aanmerking komen voor Zorgtoeslag. Allereerst is het van belang dat u minimaal 18 jaar oud bent, en een basisverzekering heeft afgesloten. Wanneer u jonger dan 18 jaar bent, of wanneer u om wat voor reden dan ook geen verzekering heeft, betaalt u ook geen zorgpremie, waardoor u ook geen zorgtoeslag kunt aanvragen. Uiteraard dient u ook in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsdocument.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Zorgtoeslag. Of- en hoeveel toeslag u kunt ontvangen is afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van uw eigen vermogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *