Zorgtoeslag wijzigen

Wanneer er iets in uw situatie veranderd wat van invloed kan zijn op uw toeslagen, is het van belang dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst. Zorgtoeslag wijzigen kan via internet, en zo voorkomt u dat u teveel Zorgtoeslag ontvangt, en dit achteraf terug moet betalen.

Wijziging in inkomen

Wanneer uw inkomen verandert, verandert zeer waarschijnlijk ook de hoogte van de Zorgtoeslag voor u. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken. Op basis van de door u doorgegeven wijziging zal de Belastingdienst de hoogte van uw zorgtoeslag wijzigen. Gaat u meer verdienen, dan heeft u recht op een lager bedrag. Dit wordt in de nog volgende maanden gecompenseerd. Als uw salaris lager wordt, heeft u (met terugwerkende kracht) recht op een hoger bedrag. Ook dit wordt in de rest van het lopende jaar met u verrekend. Door dit tijdig door te geven voorkomt u dat u aan het eind van het jaar zorgtoeslag moet terugbetalen.

Wijziging in gezinssituatie

Als u gaat samenwonen, trouwen of een kind krijgt kan dit van invloed zijn op uw toeslagen. In de ogen van de belastingdienst kunt u zo ineens een toeslagpartner hebben. Hierdoor is ineens niet alleen uw inkomen, maar ook dat van uw partner van invloed op de hoogte van uw toeslag. Dit kan grote gevolgen hebben voor u toeslagen, doordat u in veel gevallen samen een te hoog inkomen heeft, en hierdoor geen toeslagen meer krijgt. Als u deze wijziging op tijd doorgeeft, kunnen uw toeslagen op tijd stop gezet worden, waardoor het bedrag dat u moet terugbetalen zo klein mogelijk is. Ook wanneer u gaat scheiden of uit elkaar gaat is het van belang dit te melden. De hoogte van uw zorgtoeslag kan zo voor het komende jaar opnieuw berekend worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *